Lompat Batu

Fahombo, Tradisi Unik Lompat Batu

Fahombo, Tradisi Unik Lompat Batu di Pulau Nias

Kamu ingin menikmati salah satu warisan budaya Indonesia? Kalau iya, jangan lewatkan untuk menyaksikan Fahombo, tradisi lompat batu di Pulau Nias...
Syah Artuna
3 min read